NYBÖRJARPROV A/B

Nybörjarprov på spaniel är nyligen framtaget genom ett samarbete mellan SSRK och rasklubbarna för spaniel. Huvudsyftet med nybörjarprovet är att locka fler uppfödare, att starta på jaktprov, och på sätt få fram avelsfakta om de hundar uppfödaren tänker använda i sin avel. Det andra syftet är att öka antalet spaniel att starta/komma med på jaktliga aktiviteter. Detta pga senare års nedgång av starter på officiella jaktprov när det gäller spaniel. 

Nybörjarprov B upplägg utgår från ett vanligt jaktprov på fält och i vatten, och huvuduppgiften för hunden blir att söka efter vilt, finna vilt och apportera in viltet till föraren. Egenskaper som viltintresse, koncentrationsförmåga samt samarbetsförmåga blir förstås viktiga även för denna provform. Egenskaper som poängsätts är bla stadga, sök, apport, apportgrepp. Vattenprovet har i princip samma regelverk som det enkla vattenprovet. Om hunden startat på enkelt vatten tidigare räknas detta vid Nybörjarprov B tillfället och ekipaget kan då välja att avstå vattendelen.  

Nybörjarprov B  blir lättare att träna inför och att genomföra då endast dummi används, detta öppnar även upp för möjligheten att kunna använda marker som har små eller inga viltpopulationer. 

Om Du har funderingar runt jaktprov eller nybörjarprov finns mer information och kompletta regelverk på SSRK:S hemsida under ”spanieljakt”. Det går också bra att kontakta springerklubbens jaktansvarig