Jag erbjuder alla valpköpare att delta på kennelns Funktionsbeskrivningar då detta är ett bra verktyg för att utvärdera min avel.

Klicka på länken för att se sammanställning på kennelns funktionsbeskrivna hundar.

 

 

Funktionsbeskrivning    (Text Monika Jansson Kennel Mountjoy)

Funktionsbeskrivning är en enkel beskrivning framtaget av Springerklubben för att se hur den unga spanieln är jaktmässigt. 2008 är startdatum på allvar för Funktionsbeskrivningen även om en massa hundar redan är beskrivna. Testet har arbetats fram under en 10-års period. Men det är 2008 som det sjösattes på allvar av Springerklubbens styrelse och en mängd nya beskrivare utbildas.

Ingen träning krävs och hunden skall vara från 6 månader upp till 18 månader Även äldre hundar kan beskrivas, men då det är de naturliga, ännu opåverkade egenskaperna man vill testa så är åldern en faktor. Hundarna behöver inte vara tränade alls. Lite inkallning är dock en fördel, då hundarna är lösa en hel del under beskrivningens gång. Men alla hundar kan vara med oavsett kunskapsnivå från förarens eller uppfödarens sida.

Om det är möjligt så skall man beskriva hela kullen samtidigt. Då kan uppfödaren få en väldigt bra fingervisning om kullen blev som planerat. Och det är dessutom så kul för valpköparna att se kullsyskonen samlade.

Ingen bedömning sker utan man fyller bara i den ruta som bäst beskriver vad hunden gjorde i varje enskilt moment. Inget är rätt eller fel.

Varför skall man då beskriva sin Springer? För ägaren är det både intressant och bra att veta vilka egenskaper hunden har, man kanske skall använda hunden i jakt, då är det bra att veta vad hundens styrkor och svagheter är. Man kanske bara har tänkt att ha min hund som sällskapshund men det är ändå intressant att se vilka egenskaper hunden har. För uppfödaren är det ovärderligt att se hur kullen blev. Man planerar och lägger ner så mycket arbete på att göra rätt kombination, då vill man även utvärdera och se hur resultatet blev. För rasen i stort är det livsviktigt att vi börjar att utvärdera våra hundars naturliga arbetsegenskaper. Om man dessutom går på MH-Mentalbeskrivning med sin hund, så har man verkligen gjort en stor insats för sin ras.

Att beskriva en hund tar ca 45 minuter. En testledare följer varje ekipage runt hela beskrivningsbanan och talar om vad som skall hända och hur ägaren skall agera. Det man gör är att kasta en dummy och ser om hunden griper, hur hunden griper, om hunden vill lämna av till sin ägare. Man kastar en dummy går en bit släpper hunden och ser om hunden kommer ihåg att det är en dummy kastad, och om den kommer ihåg var. Man kastar ett vilt och ser hur nyfiken hunden är att undersöka viltet om den tar upp det. Man ser hur hunden agerar när den släpps lös (fältarbete) utan påverkan av sin ägare. Man kollar även om den vill simma och hur den agerar när andra hundar arbetar. Inga svåra saker utan bara kul för hunden.

Under hela beskrivningen så följer beskrivaren med och antecknar i sitt protokoll vad hunden gör. Han/Hon prickar i ett standardiserat protokoll med 5 rutor för varje moment eller test. Det är intensitetsskala så om hunden gör mycket så hamnar det i ruta 5 om hunden gör lite så hamnar det i ruta 1.

När beskrivningen för din hund är avklarad så får du ditt protokoll och beskrivaren förklarar vad som hände. Du kan även ställa frågor till beskrivaren om det är något som är oklart eller du inte förstår. Du kan även be om tips för ditt fortsatta arbete med din hund.

Funktionsbeskrivningar kan anordnas av Springerklubben centralt, SK's Avelskommitté, SK's lokalavdelningar, Hanhundsägaren eller kanske mest vanligt, Uppfödaren som tar kontakt med en beskrivare som kommer hem och beskriver hela kullen.

Det krävs INTE mycket mark, ca 200x 200 meter av naturmark, ej kortklippta gräsmattor. Under Juni till Augusti krävs det att det är inhägnat typ fårhage. Under resten av året går det bra var som helst. Man måste ha tillstånd av markägaren att vara där. Det måste finnas tillgång till en sjö eller annat vatten, på relativt nära håll. Det måste vara såpass djupt att hundarna kan simma och det skall vara enkelt att gå, i ej stenhällar, eller svåra kanter. Innan beskrivningen börjar så vallar man av området, för det skall inte vara naturligt förekommande vilt i marken.
Max 10 hundar på en dag kan beskrivas.

Vill du veta mer så gå in på
www.springerklubben.org . Där hittar du vem som är beskrivare mm info.