Protokoll FB

A = A-KULLEN + ANTAL  1 HUND BESKRIVEN  /  B = B-KULLEN + ANTAL 5 HUNDAR BESKRIVNA

Apportering

1

2

3

4

5

1a Engagemang

Ointresse vänder sig bort

Intresserad, följer men med något avbrott

Intresserad, följer utan avbrott

Intresserad, vill iväg

Gnäller, piper och skäller

1:a gången

2:a gången

1A

 

 1B

         3B

1A    2B

 1B

3B

 

1b Gripande

Griper ej, nonchalerar apport

Griper ej, nosar på apporten eller griper  med tidsfördröjning

Griper försiktigt eller nyper i apporten

Griper apporten direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger apporten

1:a gången

2:a gången

1A  1B

1B

1B

2B

      1B

1A   4B

 

1c Grepp

Griper ej

Löst grepp, kan tappa apporten

Mjukt orörligt grepp

Oroligt grepp, rullar eller tar om

Hårt grepp, kan akada apporten

1:a gången

2:a gången

1A 1B

       1B

 

1B

      4B

1A  3B

 

 

1d Bärande

Bär ej

Bär högst 3 m från upptag

Bär från eller i sidled från föraren

Bär mot förarenmen släpper innan förarens individualavstånd

Bär genom hela momentet

1:a gången

2:a gången

1A  1B

        1B

 

 

1B

1B

1B

        3B

1A 2B

1e Inleverering

Aviker eller inlevererar ej

Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram

Återvänder med tidsfördröjning

Återvänder långsamt eller med låg kroppshållning

Återvänder snabbt

1:a gången

2:a gången

1A 1B

        1B

 

1B

 

2B

       2B

1A  3B

Minnesbild

1

2

3

4

5

2a Engagemang

Ointresse vänder sig bort

Intresserad, följer men med något avbrott

Intresserad, följer utan avbrott

Intresserad vill iväg

Gnäller, piper och skäller

1:a gången

2:a gången

 

 

1A 3B

1A 4B

2B

1B

 

2b Minne

Visar inget intresse (minne)

Avtagande intresse (minne)

Upprepade kontroller

Rycker i kopplet vill iväg

Ivrig, piper och strävar mot apporten

1:a gången

2:a gången

1A

1B

1B

     3B

1A 3B

1B

1B

 

2c Uppletande

Ointresserad/aviker

Föraren visar apporten

Föraren följer hunden 5m från apporten

Göraren går halva sträckan

Finner vid först försöket

1:a gången

2:a gången

 

 

 

 

1A 5B

1A 5B

Viltintresse

1

2

3

4

5

3 Viltintresse

Visar inget intresse

Ryggar eller undviker kontakt med vilt

Nosar, visar intresse

Griper eller försöker gripa

Biter och /eller sliter

1:a gången

 

 

1A 5B

 

 

Fältarbete

1

2

3

4

5

4a Fart

Ointresserad står & tittar klänger

Går

Travar

Galopperar

Rusar

1:a gången

 

 

1A 2B

3B

 

4b Arbetslust

Arbetar ej

Arbetar en stund, lägger av

Arbetar med hög nos

Arbetar aktiv med låg nos

Arbetar med skall

1:a gången

 

5B

 

1A

 

4c Sökmönster

Lämnar inte föraren

Bakom föraren, korta raka sticksök

”Domusåtta” eller korta sticksök framåt och bakåt

Zick Zack

Sticksök långt rakt ut

1:a gången

 

 

 

1A 3B

2B

4d Kontakt

Behöver förarstöd större delen

Avbryter för att ta kontakt

Förarkontakt då och då

Tittar inte på föraren men har kontakt

Tar ingen kontakt

1:a gången

 

2B

1A 3B

 

 

Vattenarbete

1

2

3

4

5

5a Igångar

Går ej i, visar inget intresse

Springer fram och tillbaka på strandkanten men går ej i

Går i vattnet men släpper ej botten med benen

Går i vattnet och börjar simma

Kastar sig i vattnet

 

 

 

3B

1A 2B

 

5b Simteknik

Simmar ej

Simmar upprest med låg fart och frambenen ovanför vattnet

Simmar med låg fart

Simmar tyst, lugnt med bra fart

Simmar fört och intensivt, kan plaska

 

3B

1B

 

1A 1B

 

Passivitet

1

2

3

4

5

6Passivitet

Visar inget intresse

Tidvis intresserad och tappat tidvis intresse

Lugn tyst och koncentrerad

Ivrig, trampar

Upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar

 

 

 

1A 4B

 

1B