Moment

1

2

3

4

5

1 a

KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med  morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Överdrivet kontakt-

Tagande ex. hoppar, gnäller, skäller.

Medel för rasen  3,7

 

 

Tussan, Pepsi, Zingo, Buster, Loka

Amber, Zally,

Mexxa, Cider Elli, Winston, Diesel

 

1 b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots flera försök att locka.

Följer med motvilligt. 

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren., ex hoppar gnäller, skäller 

Medel för rasen  3,3

 

 

Tussan, Pepsi,

Mexxa, Buster

Amber, Zingo,  Zally, Cider Elli, Winston, Diesel, Loka

 

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.

Medel för rasen  3,3

 

 

Pepsi, Mexxa,

Buster Elli

Tussan, Amber, Zingo, Zally,Cider, Winston, Diesel, Loka

 

2a

 

LEK 1 Leklust

Leker inte.

Leker inte men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt leker aktivt.

Startar mycket snabbt, Leker mycket aktivt.

Medel för rasen  3,5

 

 Mexxa

Pepsi, Zingo

Tussan, Amber, Zally, Buster, Cider, Elli, Loka

Winston, Diesel 

2b

LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Medel för rasen  3

Pepsi

Zingo 

Tussan, Mexxa,

Buster, Elli, Winston

Zally,Cider, Loka

 

Amber, Diesel

2 c

LEK 1 Gripande och dragkanp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper,  drar emot men släpper och tar om alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker alt ruskar även under den passiva delen tills testledaren släpper.

Medel för rasen  2,3

Pepsi, Zingo,

Mexxa, Loka

 

Tussan, Zally,

Buster, Cider, Elli

Amber, Winston, Diesel

 

3 a

JAKT Förföljande *Två ggr

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Medel för rasen  1:a 2,7

Medel för rasen  1:a 2,6

Pepsi 2

Mexxa 1-2, Winston 1

Amber 2,

Zingo 1-2,

Zally 2

Elli 1

Zally 1

Cider 2

Diesel 1-2,

Loka 1

 

Tussan 1,2, Amber 1

Buster 2

Cider 1

Elli 2, Winston 2, Loka 2

Pepsi 1

Buster 1

3 b

JAKT Gripande *Två ggr

Nonchalerar bytet/ Alt springer inte fram.   

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt,behåller föremålet  minst 3 sek.

Medel för rasen  1,7

Medel för rasen  1,9

Pepsi 1,2,

 Amber 1

Zingo 1-2,

Zally 1-2

Mexxa 1-2

Buster 1

Cider 1-2

Elli 1, Winston 1, Diesel1-2, Loka 1

Tussan 1,2,

Buster 2,

Winston 2,

Loka 2

Elli 1

 

Amber 2

 

 

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. Oro under hela momentet.

Medel för rasen  3,2

 

Amber, Zally, Diesel, Loka

Tussan, Pepsi, Zingo, Mexxa,

Buster

Cider, Elli , Winston

 

 

5 a

AVSTÅNDSLEK Intresse

Engageras inte  av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

Medel för rasen  2,8

 

Mexxa

 

Tussan, Pepsi, Amber, Zingo, Zally, Buster,

Cider,Elli, Winston, Diesel, Loka

 

 

5 b

AVSTÅNDSLEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. 

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. 

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

Medel för rasen  1,6

Tussan, Zally,

Mexxa, Buster, Cider, Elli, Winston, Diesel, Loka

Zingo 

Pepsi,

 

Amber

5 c

AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda, men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Medel för rasen  2

Pepsi, Mexxa Elli, Winston,Diesel

Amber, Cider

Buster , Loka

Zingo 

Tussan, Zally

5 d

AVSTÅNDSLEK Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte  men visar intresse.

Leker, kan gripa

 

försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Medel för rasen  1,6

Pepsi, Zingo,

Mexxa, Buster. Elli, Winston, Diesel

Tussan, Amber

Cider, Loka

 

 

Zally

 

5 e AVSTÅNDSLEK Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten  när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Medel för rasen  1,4

Pepsi, Zingo,

Mexxa, Buster Elli, Winston, Diesel

Cider, Loka

 

Tussan, Amber, Zally

 

 

6 a ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller  kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

Medel för rasen  3,4

 

Amber

Cider, Loka

 

Pepsi

Elli, Diesel

Tussan, Zingo

Zally, Mexxa,

Buster, Winston

6 b

ÖVERRASKNING Hot/ agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

Medel för rasen  1,9

Mexxa

Cider

Elli , Winston

Tussan, Pepsi, Amber, Zingo,

Zally, Buster, Diesel, Loka

 

 

 

6 c

ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter att overallen lagts ner. Alt. går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden.

Går fram till overall-en när föraren står bredvid.

Går fram till overall-en när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

Medel för rasen  2,5

 Zingo, Buster, Winston, Diesel

Elli , Loka

Mexxa

 Cider

Tussan, Pepsi, Amber, Zally

 

6 d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Inga tempo- förändringar eller undan-manöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller. Tempo-växling vid 1: a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge el. tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

Medel för rasen  2

Tussan, Pepsi,

Zally, Mexxa, Winston,  Loka

Buster 

Cider

Amber

Elli, Diesel

 

Zingo 

6 e

ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

Medel för rasen  1,7

Tussan, Pepsi, Zingo, Zally,

Buster, CiderElli, Winston, Loka

Amber, Mexxa,

Diesel

 

 

 

7 a

LJUDKÄNSLA Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.
 

Flyr mer än fem meter.

Medel för rasen  2,7

Loka

Amber

Cider

Tussan, Pepsi, Diesel

Zally, Buster

Elli , Winston

Zingo, Mexxa

7 b

LJUDKÄNSLA Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.  

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.

Går fram till skramlet utan hjälp.

Medel för rasen  3,6

 

 

Amber

Elli, Diesel

Tussan, Zingo,

Mexxa, Buster,Winston

Pepsi, Zally,

Cider, Loka

7 c

LJUDKÄNSLA Kvarstående rädsla

Inga tempo- förändringar eller undanmanöver.

Liten båge eller liten tempo växling vid någon av passagerna.

Båge eller  tempoväxling vid 1: a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge el. tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

Medel för rasen  1,4

Tussan, Pepsi, Amber, Zingo, Zally, Mexxa,

Buster, Cider Elli, Diesel, Loka

 

Winston  

 

 

7 d

LJUDKÄNSLA Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i ellerleker med skramlet  vid två eller fler passager.

Medel för rasen  1,6

Tussan, Pepsi, Zingo, Zally, Buster, Cider Elli, Winston, Diesel, Loka

Amber, Mexxa

 

 

 

8 a

SPÖKEN

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

Medel för rasen  2,5

Pepsi

Elli

Tussan, Zingo,

Mexxa, Cider, Winston, Diesel, Loka

Amber, Zally,

Buster

 

 

 

8 b

SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroller, därefter inget intresse /engagerar sig inte. 

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.  

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

Medel för rasen  3,7

 Elli

Pepsi

Tussan, Mexxa, Winston, Loka

Amber, Zingo, Zally, Buster

Cider, Diesel

 

8 c

SPÖKEN

rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid  föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Någon avstånds-reglering,

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Eller lämnar platsen, alt. flyr.

Medel för rasen  3,9

 

 

 

 

Tussan, Pepsi, Amber, Zingo,

Zally, Mexxa,

Buster, Cider

Elli (bryter), Winston, Diesel,Loka

8 d

SPÖKEN nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figrantens huvudbonad. 

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

Går fram till spöket utan hjälp.

Medel för rasen  2,1

Tussan, Pepsi, Zingo, Zally, Buster, Diesel

Amber, Mexxa

Cider,Winston, Loka

 

 

 

8 e

SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

Medel för rasen  3,1

Pepsi, Zingo,

Buster, Diesel

 

Zally

 

Tussan, Amber,

Mexxa, Cider, Winston, Loka

 

9 a

LEK 2 Leklust

Leker inte.

Leker inte  men visar intresse.

Startar långsamt,blir aktiv leker.

Leker aktivt  startar snabbt.

Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.

Medel för rasen  3,1

Buster 

Tussan, Pepsi,

Mexxa, Winston, Loka

Cider, Diesel

 

Amber, Zingo,

Zally

 

9 b

LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte,  nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. 

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Medel för rasen  2,7

Pepsi, Buster

Cider, Loka

Tussan, Winston

Zingo, Mexxa, Diesel

Amber, Zally

 

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men åtrgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

Medel för rasen  1,9

Pepsi,Zingo,

Zally, Loka

Tussan, Amber Buster

Mexxa 

Cider, Diesel

 

Winston