Under sommaren och hösten har mor och dotter blivit 

Svenska Utställningschampions

Dooley's
Eevee
Cider
Gin
Ipa

.

 

.