Mina Änglar

2012-03-31/2022-06-16

Färg: Lever & vit

HD: B                         

Ögon: UA -13

E: SE U(U)CH SE VCH Hot Feet Claudius

U: Accounts Roses For Me

 • Gk Nybörjarprov B
 • 3xGK Nybörjarprov A
 • GK enkelt vatten & vattenprov
 • CK Utställning
 • Viltspårchampion
 • Rallylydnadsdiplom 4 klasser
 • 1xuppflytt  Lydnad startklass & 4 godkända
 • Genomfört MH

Avkommor: D-kullen

 SEVCH RLD N RLD F RLD A 

Accounts Opportunity

”Pepsi”

20060601-20160829

Inavelsgrad: 0,8%      Färg: Lever & vit

HD: A                          Ögon: UA -08,-10,-12

E: Beautelle Katch ThBreeze

U: Accounts Kiss Me Kate

 • Gk Nybörjarprov B
 • 2:a & 3:e pris Nybörjarklass jakt
 • GK enkelt vatten & vattenprov
 • CK Utställning
 • Viltspårchampion
 • Rallylydnadsdiplom 3 klasser
 • 3:e pris Lydnadsklass 1
 • Genomfört MH

Avkommor: A-kullenB-kullen och C-kullen

Mountjoy Merciful Megan

”Tussan”

Född: 2003-08-24 Avliden

Inavelsgrad: 5,3%     Färg: Svart och vit

HD: A                   Ögon: 2005-10-19 Multifokal RD

E: SE U(U)CH Whisborne Playboy

U: LP1 SE VCH Barecho Keep In Mind

 • 2×1:a pris Viltspår
 • 2×1:a pris Lydnadsklass 1
 • GK Enkelt vatten
 • CK Utställning
 • Genomfört MH

Avkommor: Tussan hade inga avkommor

Änglar hos andra

Född: 2010-04-03 Avliden Maj 2024

E: Chateau de l’Atoll de Kerguelen

U: SE VCH RLDN RLDF RLDA Accounts Opportunity

Inavelsgrad: 0,0% Färg: Lever, vit & tan        Tik  HD: A       

Ögon: UA 2013, 2015, Gonoskopi Normal

Ägare: Fia Cederblad

Diesel

Lost’n Found Don’t Stop Me Now

Född: 2014-04-08

E: SE VCH SEU(U)CH Picabo’s Soul Patrol

U: SE VCH RLD N RLD F RLD A Accounts Vision Of Love

Leverfärgad och vit             Hane

HD A               Öga:

Ägare Cecilia Strömberg

 • RLD N
 • 1xGK fortsättningskl rally
 • Känd mental status MH
 • 6:a årets rallylydnadshund Springer Östra